Onze Visie – Eigen Opvoedingsproject
Wie zijn we?
VBS De Zenne is
● een kleine, jonge Brusselse buurtschool in de dichte nabijheid van het Zennekanaal waar
een verbinding tussen uiteenlopende culturen, geloofsovertuigingen en achtergronden
groeiende is.
● een katholieke dialoogschool waar openheid is voor alle godsdiensten én
levensbeschouwingen. Enerzijds zien we godsdienst als een vak. Anderzijds willen we
normen en waarden doorgeven en voorleven om zo de sociale vaardigheden van onze
leerlingen mee te ontwikkelen.
● een warme plek waar iedereen welkom is. Samen school maken is een gedeelde
verantwoordelijkheid met een gemeenschappelijk doel.
Waar staan we voor?
● Geloven in elk kind
● Goesting om te leren
● Enthousiast aan de slag
● Breed zorgen voor elkaar
● Samen “De Zenne” dragen
Wat zijn onze doelen?
● Ernaar streven de kinderen te laten uitgroeien tot zelfredzame, veerkrachtige én zo
gelukkig mogelijke jongeren die goesting krijgen om al lerend op avontuur te gaan.
● De leerlingen met een open blik naar de wereld laten kijken en hen een stevige basis
meegeven zodat ze in hun latere leven hun dromen kunnen waarmaken.
● Streven naar vernieuwing. We willen als team blijven groeien om elke leerling zo ver
mogelijk te kunnen brengen in de eigen leerwinst.
● Een veilige haven zijn waar positiviteit en waardering hoog in het vaandel wordt
gedragen. We willen iedereen laten groeien in het aangeven en in het bewaken van
grenzen. Hiervoor is verbindend samenwerken ontzettend belangrijk.
Hoe werken we?
● In De Zenne creëren we een oefenplaats waar we elkaars unieke zelf leren accepteren.
Hier mag je zijn wie je bent.
● In het onderwijs dat wij als school bieden stellen wij breed leren centraal. Hierbij
vertrekken we vanuit de leefwereld van het kind. Hierbij krijgt iedereen veel kansen om
zijn eigen groeiproces te doorlopen.
● Aanvullend worden de talenten van de kinderen én van de leerkrachten aangeboord. Deze
talenten geven de school een specifieke eigenheid.
● Via dialoog tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en partners creëren we meer
vertrouwen en welbevinden. In overleg en met een wederkerende investering maken we
allen deel uit van het groeiproces van onze kinderen.
● Onze leerkrachten werken nauw samen in co-teaching. Door deze co-teachwerking kunnen
we op maat van elk kind werken.
● De leerlingen dagen ons elke dag uit in het zoeken naar creatieve oplossingen om te
differentiëren op maat. Zo blijven we leren van en met elkaar.